Hur mycket väger en elefant?

Förutom casinospel så har vi ett stort intresse i frågesport och allmän kunskap. Vi kommer därför att publicera en del artiklar med information som vi själva har varit sugna på att lära oss. Här kommer en. Elefanten är ett däggdjur som håller till i flera delar av världen. De är kända för sin enorma storlek, snabel, betar och det faktumet att de för närvarande är det största landdjuret i världen. De kan bli över 10 meter på längden, och det är säkerligen inte förvånande att deras vikt även är utomordentligt imponerande. Nedan kommer vi att ge svar på frågan: hur mycket väger en elefant?

Olika elefantarter

Det finns inte bara en sorts art, utan man brukar dela in elefanter i tre olika arter: den asiatiska elefanten, savannelefanten och skogselefanten. De olika arterna varierar utseendemässigt. Savannelefanten har exempelvis betydligt större öron än den asiatiska elefanten. Det är dock inte bara utseendet som skiljer dessa elefantarter åt, utan även vikten.

hur mycket väger en elefant

Elefanternas vikt

Den allra tyngsta elefanten som vi människor har träffat på vägde 10 000 kg. Det här är dock inte genomsnittet. För en savannelefant är det vanligt att hannarna har en vikt på omkring 6 000 kg medan honornas vikt brukar ligga på lite mer än 2 000 kg. De asiatiska elefanterna har hannar som väger cirka 5 400 kg medan honorna endast väger 2 700 kg. Sist men inte minst har vi skogselefanten – den mest lättviktiga av de olika arterna. Här väger hannarna omkring 2 700 kg medan honorna brukar väga 3 000 kg.

Det är inte bara vuxna elefanter som kan skryta med sin imponerande vikt, utan redan när djuren föds väger de mer än en fullvuxen människa. Nyfödda elefantungar har nämligen en vikt på hela 100 kg. När allt är sagt och gjort är elefanter därför ett djur som man definitivt inte vill bråka med. Särskilt inte när den tyngsta elefanten har visat sig väga så mycket som 10 000 kg!